Katalin Tibell

Fiollärare som undervisar på Kulturskolan i Simrishamn och har en framträdande roll i vår förening. Katalin är en av de främsta Suzuki-pedagogerna i Sverige.

Fiolläger på Södra Hoka

Simrishamns Suzukiförening arrangerar fiolläger dit alla Suzukielever på fiol är välkomna. Kursgården Södra Hoka ligger i Blekinge norr om Karlshamn. Lägret brukar planeras in årligen någon av de senare helgerna i augusti.

Aktiviteter

Föreningen arrangerar varje år flera speldagar och håller flera konserter.
Katalin Tibell

Katalin Tibell

Fiollärare som undervisar på Kulturskolan i Simrishamn och har en framträdande roll i vår förening. Katalin är en av de främsta Suzuki-pedagogerna i Sverige.

Fiolläger på Södra Hoka

Fiolläger på Södra Hoka

Simrishamns Suzukiförening arrangerar fiolläger dit alla Suzukielever på fiol är välkomna. Kursgården Södra Hoka ligger i Blekinge norr om Karlshamn. Lägret brukar planeras in årligen någon av de senare helgerna i augusti.

Aktiviteter

Aktiviteter

Föreningen arrangerar varje år flera speldagar och håller flera konserter.

Simrishamns Suzukiförening

Simrishamns Suzukiförening grundades 2002 av dåvarande lärare och föräldrar till Suzukibarn i Simrishamn. Idag heter våra pedagoger Sven Midgren, Malin Thurén och Katalin Tibell. Undervisningen bedrivs till största delen inom ramen för Simrishamns kulturskola. Varje vecka erbjuds eleverna en enskild lektion och en grupplektion. Det finns också möjlighet att delta i kulturskolans olika ensembler och orkestrar.

Varje termin utförs speldagar och ett flertal konserter, både privata och offentliga där allmänheten bjuds in.

Kontaktinformation

Sven Midgren
℅ Kulturskolan i Simrishamn
Stenbockgatan 9
272 32 Simrishamn

info@simrishamnssuzuki.se
(vidarebefordrar till sven.midgren@simrishamn.se)

Ordförande
Charlotta Wasteson – ordf@simrishamnssuzuki.se

Fiolpedagoger
Sven Midgren tel 0709-819554
Malin Thurén tel 0700-449544
Katalin Tibell tel 073 987 06 50

Hör gärna av er till oss för mer information.

Vad gör Suzukiundervisningen så speciell?

Barnen börjar som regel när de är mycket unga (ofta redan i 4-årsåldern) vilket i sin tur medför en aktiv föräldraroll.
En suzukilärare sa en gång till en nybörjarfamilj: ”Livet blir sig inte likt efter att ni har börjat med suzuki”. Som förälder får man dagligen träna ödmjukhet, vänlighet och tålamod med både barnets och sina egna sidor.

  • Ge inte upp, utan se varje dags övning som ett nytt steg på vägen framåt.
  • Tvinga aldrig ditt barn, utan omtanke och mänsklig hänsyn sätts främst.
  • Det måste vara roligt att spela och lära sig.
  • Framstegen räknas inte i antal stycken och svårighetsgrad, utan i förvärvad förmåga.
  • En inlärningspunkt per lektion är den gyllene regel som bör tillämpas för de yngsta. Utmaningarna delas upp i små portioner som övas tills barnen klarar dem. Därefter hittar man nya små mål att uppnå.


Suzukis pedagogik genomsyras av humanism; människan står i centrum.
Spelandet blir snabbt ett verktyg för fantasin – allt som lärs in behärskas och ägs till fullo av barnet. Repertoaren blir som ett ordförråd. Många förmågor, både praktiskt med sitt instrument och socialt i gruppen, stärks och självförtroende byggs upp.
Kopplingen människa – inlärning –  musik skapar en helhetsbild.

Mer information om Suzukipedagogiken hittar du på svenska suzukiförbundets hemsida. www.swesuzuki.org

Styrelsearbetet

Styrelsen behöver ständigt förnyas och därför ber vi er alla att se styrelsearbetet som en möjlighet att aktivt vara med och jobba för våra barns bästa. Vi träffas kvällstid några gånger per termin på Kulturskolan då även lärare deltar.

Styrelsens viktigaste uppgifter är att hjälpa till i planeringen av läger, speldagar och konserter samt att söka bidrag till vår verksamhet.
Du kan också stödja föreningen genom punktinsatser vid större arrangemang.

Välkommen till styrelsen!

Styrelsen består idag av:

Charlotta Wasteson, ordförande
Henrik Lundström, sekreterare
Per Hammar, kassör
Martin Laps, ledamot
Katalin Tibell, suppleant
Sven Midgren, suppleant
Isabelle Hag, suppleant
Malin Thurén, suppleant

Revisorer
Henrik Grimheden – Ordinarie
Maria Johansson – Suppleant

Valberedning
Sven Midgren