Föreningen arrangerar varje år flera speldagar och håller flera konserter.