Styrelse

Styrelsearbetet

Styrelsen behöver ständigt förnyas och därför ber vi er alla att se styrelsearbetet som en möjlighet att aktivt vara med och jobba för våra barns bästa. Vi träffas kvällstid ungefär en gång i månaden på Kulturskolan då även lärare Katalin Tibell är med.

Våra viktigaste uppgifter är att planera för läger, speldagar och konserter samt att söka bidrag till vår verksamhet. Ingen av oss är några styrelseproffs utan vi är helt vanliga föräldrar.

Du kan stödja föreningen genom till exempel punktinsatser av olika slag vid större arrangemang. Om vi hjälps åt behöver inte arbetet bli så betungande.

Välkommen till styrelsen!

Styrelse 2016

Ordförande, Erica Ängmo
Kassör, Anna Larsson
Ledamot, Maria Johansson
Ledamot, Nicole Farquhar
Suppleant, Katalin Tibell

Revisorer
Jessika Jönsson – Ordinarie
Torbjörn Larsson – Suppleant

Valberedning
Katalin Tibell