Om föreningen

Simrishamns Suzukiförening

Föreningen bildades 2002, men de första eleverna påbörjade sin fiolundervisning hösten 2000.

Föreningen består idag av ca 20 familjer och totalt 36 barn. Våra pedagoger Lena Kästel och Katalin Tibell har lång och gedigen kunskap och erfarenhet av undervisning enligt Suzukimetoden.

Undervisningen bedrivs inom ramen för Simrishamns Kulturpedagogiska enhet (KPE). Varje vecka erbjuds varje elev en enskild lektion och en grupplektion. De äldre eleverna erbjuds även lektioner i notläsning, ensembler och orkestrar.

Varje termin utförs läger, speldagar och ett flertal konserter, både offentligt och vid privata tillställningar.

  Kontaktinformation

  Simrishamns Suzukiförening
  c/o Katalin Tibell
  Ingelstorps Byväg 25
  27021 Glemmingebro
  info@simrishamnssuzuki.se

  Ordförande
  Erica Ängmo – ordf@simrishamnssuzuki.se

  Fiolpedagog
  Katalin Tibell, 0411-52 20 08

  Hör gärna av er till oss för mer information.

  Vad gör Suzukiundervisningen så speciell?

  Jo, den tidiga starten! Barnen börjar som regel när de är mycket små (ofta redan i 3-årsåldern) vilket i sin tur medför en aktiv föräldraroll. ”Livet blir sig inte likt efter att ni har börjat med suzuki” sa en gång en suzukilärare till en nybörjarfamilj. Och det är sant! Som suzukiförälder får man dagligen träna ödmjukhet, vänlighet, omdöme och tålamod med både barnets och sina egna sidor. Som förälder får man genomgå en ”skola” i tålamod, vänlighet, omdöme och överseende med både barnets och sina egna sidor. Två av föräldraskapets viktigaste uppgifter ställs här ofta på sin spets, nämligen:

  • Ge inte upp, utan se varje dags övning som ett nytt steg på vägen framåt.
  • Tvinga aldrig ditt barn, utan omtanke och mänsklig hänsyn sätts främst.

  Andan i Suzukis inläsningsfilosofi är humanistisk, människan står i centrum. Det vill säga att:  

  • Det måste vara roligt att spela och lära sig.
  • Framstegen räknas inte i antal stycken och svårighetsgrad, utan i förvärvad förmåga.
  • En inlärningspunkt per lektion är den gyllene regel som bör tillämpas för de yngsta. Problemen delas upp i små portioner som övas tills barnen klarar dem. Därefter bygger man upp problematiken igen, vilket ger även lågpresterande barn stor chans att lyckas.
  • Spelandet blir snabbt ett verktyg för fantasin – allt som lärs in behärskas och ägs till fullo av barnet. Repertoaren blir som ett ordförråd, som stärker förmågan och bygger upp självförtroendet.
  • Kopplingen människa – inlärning – musik ger en totalbild. Hela miljön ingår: barnet, förälder och inte minst musiklärarens personliga engagemang och förståelse.